شناسه خبر : 19645

حمیدرضا نبی زاده گنگرج ازشرکت پتروشیمی پردیس جدا شد

حمیدرضا نبی زاده گنگرج ازشرکت پتروشیمی پردیس جدا شد

محمد علی اکبری به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به جمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی پردیس پیوست.

به گزارش چابک آنلاین، غلامرضا جمشیدی، سیدجعفر هاشمی، محمدرضا محسنی و شهریار قرمزی سایر اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی پردیس را تشکیل میدهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای