شناسه خبر : 19510

هیات‌مدیره شرکت تأمین مسکن جوانان دستخوش تغییر شد

هیات‌مدیره شرکت تأمین مسکن جوانان دستخوش تغییر شد

هادی مزدارانی به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین و غلامرضا کول به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به جمع هیات مدیره شرکت تأمین مسکن جوانان اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، از حسن پورفرج قاجاری، احسان صادقی و مجتبی دلخونی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت تأمین مسکن جوانان یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای