شناسه خبر : 17892

اختصاصی چابک آنلاین؛

علی مهدوی پارسا نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین،بعنوان مدیرعامل همین شرکت هم انتخاب شد.

به گزارش چابک آنلاین، مهدوی پارسا پیشتر مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی  بوده است. 

محمدعلی میرزاکوچک شیرازی، مهدی صادقی شاهدانی، علی مهدوی پارسا، ابراهیم صادقی و جلال بهارستان اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صباتامین را تشکیل می‌دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای