شناسه خبر : 16709

به گزارش چابک آنلاین،  ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار توسط صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به طرح های بخش صنعت در مناطق مشمول اعمال نرخ ترجیحی (مناطق کمتر توسعه یافته) در اختیار پست بانک ایران قرار خواهد گرفت. 

در این گزارش، نرخ سود این تسهیلات ۱۲ درصد با دوره مشارکت حداکثر ۱۲ ماه و دوره باز پرداخت و تنفس تسهیلات حداکثر ۶۰ ماه خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای