شناسه خبر : 15719

سعید مینائی آناقیزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین جایگزین نادر حسن زاده در هیئت مدیره شرکت لیزینگ کارآفرین شد.

به گزارش چابک آنلاین، از محمد ابراهیم محمد پورزندی، حمید خالقی مقدم، سید مصطفی نوری و حمید رضا کردلوئی به عنوان سایر اعضای هیئت مدیره شرکت لیزینگ کارآفرین یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای