شناسه خبر : 15710

حسین نظری شهریور به نمایندگی از شرکت پاکنام تولید گستر جایگزین فرهاد تاجیک در هیات مدیره شرکت بیسکویت گرجی شد.

به گزارش چابک آنلاین، از حمیدرضا گلیان، کامران نیک پرتو، سیدمحمدحسین طائریان و محمدمهدی گرجی برادران به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت بیسکوییت گرجی یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای