شناسه خبر : 15413

پویا اسداللهی به نمایندگی از شرکت یزدباف جایگزین محمد زارع پوراشکذری در هیات مدیره شرکت پلاستیران شد.

به گزارش چابک آنلاین، از محمدرضا منتظری، محمدمهدی زارع، عباسعلی رضائی صدرآبادی و وحید پارسا به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت پلاستیران یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای