شناسه خبر : 15123

امیرحامد رضائی به نماینگی از شرکت تامین خدمات سیستم‌های کاربردی کاسپین به جمع هیات مدیره شرکت لیزینگ پارسیان اضافه شد.

به گزارش چابک آنلاین، از مهدی صیدی، نادر خواجه حقوردی، محسن مشایخی و داود کاغذگران به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت لیزینگ پارسیان یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای