شناسه خبر : 14520

سیدعلی هاشمی نژاد به نمایندگی از شرکت آهک صنعتی سیمان شرق به جمع هیات مدیره شرکت فرآورده های سیمان شرق پیوست و جایگزین بابک حبیب زاده در هیات مدیره این شرکت شد.

به گزارش چابک آنلاین، از مجتبی رستمی نوروزآباد، محمدحسین خلیلیان، مجید گواهی و مجتبی غیور به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت فرآورده های سیمان شرق یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای