شناسه خبر : 13730

حسین پارسا به نمایندگی از مبین انرژی خلیج فارس و اعظم هنردوست به نمایندگی از پتروشیمی نوری به جمع هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین،از سیدمحمد احمدزاده، بهنام توانا و زهرا وهاب نژاد به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت پتروشیمی بوعلی سینا یاد می شود. 

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینه تولید محصولاتی مانند بنزین، گاز مایع، برش سبک نفتا، برش سنگین نفتا و ریفرمیت بااکتان+98 فعالیت می کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای