شناسه خبر : 12937

شرکت واسپاری ملت سه عضو هیات مدیره خود را تغییر داد.

به گزارش چابک آنلاین، ابراهیم کیارش به نمایندگی از بهسازان ملت جایگزین محمدباقر اکرم ، نظام کاویانی مقدم به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه معین ملت جایگزین محمدمصطفی دعاگویی و محمدرضا جنگجوی اسفهلان به نمایندگی از بیمه ما جایگزین مهدی علیمردانی شدند.

درحال حاضر نورالدین پارساپور ، شهلا روشندل و طاهره ملائی دیگر اعضای هیات مدیره شرکت واسپاری ملت هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای