شناسه خبر : 11762

شرکت سرمایه‎گذاری صنعت نفت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود یک هزار و ۲۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۴۳۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۳۴ درصدی برخوردار است.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت سرمایه‎گذاری صنعت نفت با سرمایه یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال، صورت‌های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت سرمایه‎گذاری صنعت نفت در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۶۸۸ میلیارد ۴ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۲۳ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش ۱۳۴ درصدی برخوردار است.

این شرکت بورسی، سود انباشته پایان سال را با افزایش ۱۰۲ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، مبلغ ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد و ۶۰۴ میلیون ریال اعلام کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای