شناسه خبر : 9865

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بیمه معلم در نظر دارد که به منظور اصلاح ساختار مالِی، افزایش سهم نگهداری و اخذ مجوز قبول اتکایی، افزایش توانگری مالی و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری، سرمایه خود را از مبلغ 1.500.000میلیون ریال به مبلغ 4.374.574 میلیون ریال افزایش دهد.

این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای