شناسه خبر : 9025

به گزارش چابک‌آنلاین، با توجه به استراتژی «بیمه رازی» در جهت توسعه فروش بیمههای خرد از طریق کانال‌های فروش دیجیتال، از ابتدای سال جاری، طراحی و پیاده سازی اکوسیستم نوآوری «همراز» به صورت جدی در دستور کار بیمه رازی قرار دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای