شناسه خبر : 8578

به گزارش چابک آنلاین، مدیر عامل بیمه آسماری به منظور اجرای بخشی از پروژه «ب...مثل بیمه» به کیش سفر کرده بود، در مدرسه دخترانه اندیشه حضور یافت و با دانش آموزان درباره ضرورت توسعه فرهنگ بیمه سخن گفت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای