شناسه خبر : 8407

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه آرمان خبر داده است که در سال ۹۷ دستکم ۷۰ کد نمایندگی  خود را تعلیق کرده است.

بر اساس این گزارش شرکت بیمه آرمان،  در همین سال ۱۰۰ کد نمایندگی حقیقی و ۲ کد نمایندگی حقوقی در سامانه سنهاب ثبت کرده و مجوز فعالیت ۳۰۰ نمایندگی را هم تمدید کرده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای