شناسه خبر : 6751

به گزارش چابک‌آنلاین، براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه اتکایی امین، این شرکت تعداد 26.155.704 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی از تاریخ 9 تیر تا 23 تیر ماه عرضه می کند. 

همچنین این شرکت اعلام کرده که تعداد 473.844.296 سهم با توجه به حق تقدم توسط سهامداران فعلی خریداری شده است.

شرکت بیمه اتکایی امین 2500میلیون ریال سرمایه ثبت شده و 500 میلیون ریال سرمایه ثبت نشده دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای