شناسه خبر : 6524

به گزارش چابک‌آنلاین، کلاس آموزشی صدور بیمه های اشخاص با محوریت درمان تکمیلی، حوادث انفرادی و بیمه های مسافرتی. در شرکت بیمه "ما" برگزار شد.

هدف اصلی از برگزاری این دوره تخصصی، آشنایی نمایندگان با مفاهیم و چگونگی صدور بیمه های اشخاص در زمینه های درمان تکمیلی، حوادث انفرادی و بیمه های مسافرتی بود.

این دوره های آموزشی با حضور نمایندگان منتخب استان های تهران، البرز، قزوین و شعبه ساوه برگزار شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای