شناسه خبر : 6391

به گزارش چابک‌آنلاین، افزایش ضریب نفوذ بیمه، چالش‌ها و راهکارها به عنوان موضوع بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه انتخاب شد. این موضوع با توجه به تاکیدات اخیر نهاد ناظر در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ بیمه به عنوان مهمترین عامل افزایش ضریب نفوذ بیمه از میان موضوعات پیشنهادی برگزیده شد و در دستور کار بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه قرار گرفته است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای