شناسه خبر : 6347

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه اعلام کرده که مبلغ فروش سهام مربوط به سهامدارانی که 50 درصد سرمایه اسمی باقیمانده خود را در مهلت مقرر تکمیل نکرده اند، پس از کسر کسورات قانونی به حساب آنها واریز شده است.

این شرکت بیمه ای از سایر سهامداران خود خواسته تا در اسرع وقت اطلاعات هویتی، ارتباطی و شماره حساب خود را اعلام کنند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای