شناسه خبر : 6132

به گزارش چابک‌آنلاین، بررسی ها نشان می دهد که سید مجید بختیاری، مدیرعامل کنونی شرکت بیمه رازی به عنوان عضوغیرموظف  هیات مدیره و به نمایندگی از شرکت توسعه خودرو کار در هیات مدیره شرکت چرخشگر هم حضور دارد.

درحال حاضر 58 درصدازسهام شرکت چرخشگرازآن شرکت ایران خودرو دیزل و 4.7 درصد از سهام آن هم متعلق به شرکت سهامی بیمه ایران است.

شرکت چرخشگر تولید کننده انواع گیربکس و جعبه فرمان است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای