شناسه خبر : 6115

به گزارش چابک‌آنلاین، حسن زارع مدیر کل اداره امور عشایر استان یزد در ادامه گفت: کلیه خدمات به عشایر توسط شرکتهای تعاونی عشایری انجام میشود و ما شرکتهای تعاونی عشایری را ملزم به همکاری با صندوق و ارائه خدمات به عشایر را، منوط به عضویت آنها در صندوق میدانیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای