شناسه خبر : 6098

به گزارش چابک‌آنلاین، حیدر علی عابدی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه در اعتباربخشی هیچ تفاوتی میان بیمارستان‌های خصوصی و دولتی وجود ندارد، تصریح کرد: هر بیماستانی اعم از بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان ارتش، بیمارستان‌های تامین اجتماعی و یا بیمارستان‌های خصوصی که بخواهد از تعرفه استفاده کند باید اعتبار بخشی شود، در غیر این صورت بیمه‌ها برای پرداخت تعرفه‌ها هیچ ملاکی ندارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای