شناسه خبر : 6000

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بیمه حافظ خبرداده است که میزان مطالبات این شرکت از کارگزاری سایپا 700 میلیارد ریال بوده که به تازگی  450 میلیارد ریال  آن در قالب سهام شرکت های زیرمجموعه سایپا و وجه نقد وصول شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای