شناسه خبر : 20157

رشد ۷۷ درصدی سودخالص هرسهم بیمه اتکایی امین

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص هرسهم شرکت بیمه اتکایی امین در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور سالجاری  با رشدی 77 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم 900 ریال رسید.

سود خالص هرسهم شرکت بیمه اتکایی امین در سال مالی منتهی به 31 شهریور 1399 رقمی معادل 508 ریال بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای