شناسه خبر : 19533

بسیاری از داروهای پرمصرف از تعهد بیمه ها کمتر شده است

به گزارش چابک آنلاین، آرمان ریحانی، رئیس انجمن داروسازان خراسان شمالی، به تعهدات بیمه ای  اشاره کرد و گفت: بیمه ها روز به روز تعهدات بیمه ای خود را نسبت به داروها کمتر می کنند و هم اکنون بسیاری از داروهای پرمصرف از تعهد بیمه ها کمتر شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای