شناسه خبر : 19168

به گزارش چابک آنلاین، فرماندار رودبار با اشاره به خسارت سنگین آفت مگس به باغداران زیتون در رودبار و عدم پرداخت این خسارت، توپ را به زمین صندوق بیمه محصولات کشاورزی انداخت و گفت: در شهرستان رودبار شش ایستگاه ردیابی آفت مگس زیتون مستقر شده که بر اساس ردیابی این ایستگاه‌ها توصیه‌های فنی به باغداران برای انجام بهترین زمان مبارزه ارائه می‌شود متأسفانه صندوق بیمه محصولات کشاورزی خسارت آفت مگس زیتون را ناشی از عدم مدیریت در باغ می‌داند و خسارت پرداخت نمی‌کند.

هوشنگ عباسقلی زاده با بیان اینکه سه هزار هکتار از باغات زیتون رودبار آلوده به آفت مگس زیتون هستند، تصریح کرد: مهمترین مسئله در کنترل آفت هرس و تغذیه مناسب باغ زیتون است که بعد از هرس و تغذیه و مدیریت کف باغ و آبیاری مناسب با انجام سمپاشی می‌توان این آفت را کنترل کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای