شناسه خبر : 19107

به گزارش چابک آنلاین، عمران خسروی، معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی خلخال گفت:  هرچند خدمات دیالیزی تحت پوشش بیمه قرار دارد ولی بیشتر بیمه‌های طرف قرارداد، هزینه‌های کامل دیالیز بیماران را پرداخت نمی‌کنند همچنین  کسری پرداختی شرکت‌های بیمه برای بیماران دیالیزی در این بیمارستان از محل اعتبارات دانشکده علوم پزشکی خلخال  تامین می‌ شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای