شناسه خبر : 18693

به گزارش چابک‌آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت بیمه سرمد در مدت 6 ماهه منتهی به 31 شهریور سالجاری به رقم 388 ریال رسید، این درحالی است که سود خالص هرسهم شرکت بیمه سرمد در مدت مشابه سال قبل رقمی در حدود 819 ریال بوده است.

گزارش ها نشان می دهد که در مدت 6 ماهه منتهی به 31 شهریور سالجاری زیان خالص شرکت بیمه سرمد به رقم (۹۷۰,۶۹۱)میلیون ریال رسید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای