شناسه خبر : 18170

به گزارش چابک‌آنلاین، شرکت بیمه البرز اعلام کرده که در مجموع تعداد 69 ملک تجاری اداری، مسکونی و72 قطعه زمین درکشوربه ترتیب با ارزش دفتری 1.024.442.775.235 میلیون ریال و 11.113.472.294.305  میلیون ریال در تملک دارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای