شناسه خبر : 18138

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با انتشار جزییات زمین و ساختمان های تحت تملک خود، اعلام کرد که دارای  1 واحد  ساختمان اداری و 2 قطعه زمین  درشهرتهران است که بر این اساس، ارزش دفتری این ساختمان مبلغ78.160 میلیون ریال و ارزش دفتری 2 قطعه زمین در مجموع مبلغ  112.744 میلیون ریال است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای