شناسه خبر : 17435

اختصاصی چابک آنلاین؛

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از تصویب افزایش سرمایه این شرکت در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام خبر داد.

سرمایه شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از مبلغ 4 هزار میلیارد ریال به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای