شناسه خبر : 16067

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه میهن، عملکرد و کارایی شعب شیراز، اصفهان، همدان، کرمانشاه، سنندج، تبریز، رشت،گرگان و اسلام آباد غرب خود را مورد برسی قرارداد.

در این جلسه معاونان مالی و فنی و مدیران امور شعب، بیمه های اموال و فناوری اطلاعات به تجزیه و تحلیل و بیان مسائل مورد نظر در حوزه متبوع و همچنین نقاط قوت و ضعف این شعب و مسائل جاری شرکت پرداختند و راهکارها و توصیه های لازم را در حوزه ذیربط برای بهبود عملکرد، توسعه فعالیت ها و پیشبرد اهداف تعیین شده و اعتلای بیمه میهن ارائه کردند.

جلسات بررسی عملکرد شعب هر هفته به صورت انتخابی در شرکت بیمه میهن برگزار می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای