شناسه خبر : 15978

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه اتکایی امین  عنوان کرده است که برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به ۵ هزار میلیارد ریال را دارد.

این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خواهد بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای