شناسه خبر : 15970

به گزارش چابک آنلاین، شرکت بیمه میهن خسارت بیمه آتش‌سوزی در تاسیسات نیروگاه حرارتی توس را به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال پرداخت کرد.

 تاسیسات تولید برق نیروگاه حرارتی توس نزد شرکت بیمه میهن پوشش بیمه‌ای داشت و این شرکت بیمه‌ای پس از تشکیل پرونده در خصوص دو حادثه این نیروگاه و انجام بازدید و ارزیابی‌های فنی کارشناسان و متخصصان امر، در مجموع ۸۰ میلیارد ریال خسارت در قالب دو حواله جداگانه صادر و به شرکت افق تامین انرژی توس پرداخت کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای