شناسه خبر : 15933

به گزارش چابک ‌آنلاین، زیان خالص هر سهم شرکت بیمه میهن در پایان اسفند99 به رقم 589 ریال رسید.

این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، 182 درصد رشد را نشان می دهد.

شرکت بیمه میهن به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 99 خود را منتشرکرده است.

در این گزارش، زیان خالص شرکت بیمه میهن درپایان اسفند99 با رشدی 182 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۸۸۳,۴۵۲ میلیون ریال رسیده است.

زیان عملیاتی این شرکت هم 242 درصد رشد  نسبت به سال قبل را به نمایش گذارده است.

هادی درفشی، ابراهیم حمیدی، رضا مصطفوی و علی محمدخانی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه میهن را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای