شناسه خبر : 15852

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هرسهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در پایان اسفند 99 به رقم ۹۵۲ ریال رسید.

این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، ۳۳۹ درصد رشد را نشان می دهد.

سود خالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه درپایان اسفند 99 با رشدی ۳۳۸ درصدی  نسبت به سال قبل از آن به رقم ۱,۱۴۱,۸۵۴میلیون ریال رسیده است.

سود عملیاتی این شرکت هم ۳۶۸ درصد رشد  نسبت به سال قبل را به نمایش گذارده است.

محمدابراهیم امین، سیدحسین سلیمی، پرویز عقیلی کرمانی، سیداحمد احمدی هاشمی، خسرو اسمعیل زاده، هادی برخوردار و عبداله فاتح اعضای هیات مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای