شناسه خبر : 15840

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص هر سهم شرکت بیمه دانا در پایان اسفند99 به رقم ۲۵۰  ریال رسید.

این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، 6 درصد کاهش را نشان می دهد.

شرکت بیمه دانا به تازگی صورت‌های سال مالی 99 خود را منتشر کرده است.

در این گزارش،سود خالص شرکت بیمه دانا درپایان اسفند99 با رشدی ۱۵۰درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم ۹۹۸,۹۲۲ میلیون ریال رسیده است.

سودعملیاتی این شرکت هم ۶۶درصد رشد را  نسبت به سال قبل به نمایش گذارده است.

عبدالحسین پهلوان، ابراهیم کاردگر، فرامرز خجیرانگاسی، موسی رضایی میرقائد و سیدمحمد جواد میرطاهر اعضای هیات مدیره شرکت بیمه دانا را تشکیل می‌دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای