شناسه خبر : 15831

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص هرسهم شرکت بیمه تعاون در پایان اسفند99 به رقم ۴۰۴ ریال رسید.

این رقم در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت بیمه ای، 648 درصد رشد را نشان می دهد.

شرکت بیمه تعاون به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 99 خود را منتشر کرده است.

دراین گزارش،سود خالص شرکت بیمه تعاون درپایان اسفند 99 با رشدی ۶۵۱درصدی  نسبت به سال قبل از آن به رقم ۶۰۶,۳۶۷ میلیون ریال رسیده است.

از جواد سهامیان مقدم، سید امین جوادی، علی رخشانی فر، امیر مسلم، محمد صالح چیتگران به عنوان اعضای هیات مدیره این شرکت بیمه ای یاد می شود.

سکان بیمه تعاون درحال حاضر در دست یونس مظلومی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای