شناسه خبر : 15818

به گزارش چابک آنلاین، در راستای حمایت از برگزارکنندگان رقابت های فوتبال در کشور بیمه مسئولیت از منزل تا منزل و حوادث داوران، ناظران و نمایندگان فوتبال برای یکسال دیگر تمدید شد.

در این طرح بیش از 1600 نفر از داوران، ناظران و نمایندگان فوتبال تحت پوشش بیمه مسئولیت و حوادث قرار گرفتند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای