شناسه خبر : 15765

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی شرکت بیمه پارسیان برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 روز یکشنبه 26 اردیبهشت ماه سالجاری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سود خالص شرکت بیمه پارسیان در سال مالی منتهی به اسفند 99 معادل ۱,۸۰۷,۹۴۶ میلیون ریال و سود نقدی بابت هر سهم 300 ریال اعلام شد.

همچنین دراین مجمع، مبلغ4.000 میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین  شد.

هادی اویارحسین، کوروش پرویزیان، علی مدرسی نیا یزدی، نادر صفاجو ومحمود تدین اعضای هیات مدیره شرکت بیمه پارسیان را تشکیل می دهند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای