شناسه خبر : 15657

به گزارش چابک آنلاین، سودخالص شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس در پایان دی ماه 99 به رقم ۱,۵۳۳,۷۲۵ میلیون ریال رسید.

این رقم درمقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل این شرکت سرمایه گذاری، 244 درصدرا نشان می دهد.

حدود 60 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس، ازآن شرکت بیمه پارسیان و 40 درصد از سهام این شرکت سرمایه گذاری هم در اختیار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان است..

از احمد جعفری قزل حصار، هادی  اویار حسین و محمد مرادی به عنوان اعضای  هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس یاد می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای