شناسه خبر : 15441

به گزارش چابک آنلاین، مجوز اتکایی قبولی از داخل شرکت بیمه سرمد از تاریج 25 اسفند ماه 99 به مدت یکسال صادر شد.

براساس این گزارش، درصورتیکه شرکت تمایل به تمدید مجوز داشته باشد باید یک ماه قبل از انقضای این مجوز، درخواست تمدید آن را به بیمه مرکزی ارسال کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای