شناسه خبر : 15384

به گزارش چابک آنلاین، رضامصطفوی، مدیرعامل بیمه میهن دربازدید از شعبه غرب تهران این شرکت، افزایش سهم بازار از محل پورتفوی های سودده، فروش بیمه های خُرد و تنوع بخشی به ترکیب پورتفوی را مورد تأکید قرار داد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای