شناسه خبر : 14830

به گزارش چابک آنلاین، تشکیل کمیته راهبری مطالعات و تدوین برنامه توسعه بیمه های زندگی کشور در دستور کار پژوهشکده بیمه قرار گرفت.

اولین جلسه کمیته راهبری مطالعات و تدوین برنامه توسعه بیمه‌های زندگی کشور شنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۹ با حضور رئیس کل محترم بیمه مرکزی ج.ا.ا برگزار خواهد شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای