شناسه خبر : 14463

به گزارش چابک آنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه آسیا در پایان آذر ماه سال 99 به عدد ۵,۴۰۵,۱۹۱ میلیون ریال رسیده و ۶۹۰ درصد رشد داشته است.

سود خالص شرکت بیمه آسیا در آذر 99 به  رقم ۵,۴۰۸,۵۸۸ میلیون ریال رسیده است و ۶۷۱ درصد افزایش یافته است.

 سود خالص شرکت بیمه آسیا در مدت مشابه سال قبل از آن ۷۰۱,۶۶۱ میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در آذرماه سال جاری با رقم ۲,۳۵۲ ریال، ۶۷۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای