شناسه خبر : 14419

به گزارش چابک آنلاین، سود عملیاتی شرکت بیمه کوثر در9ماهه نخست سالجاری به رقم ۱۲,۸۳۳,۵۲۳ میلیون ریال رسید و رشدی 794 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

همچنین سود خالص شرکت بیمه کوثر درمدت 9 ماهه نخست سالجاری با 900 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۳,۰۷۷,۰۵۱ میلیون ریال رسید و سود خالص هرسهم این شرکت در همین مدت هم به رقم ۲,۰۱۶ریال رسید.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای