شناسه خبر : 14396

به گزارش چابک آنلاین، گزارش ها حاکی از این است که سودخالص شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در 9ماهه سالجاری با افزایشی 638 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به رقم ۱,۲۵۴,۶۳۶ میلیون ریال رسیده است.

 سود خالص هرسهم شرکت بیمه زندگی خاورمیانه هم در 9ماهه سالجاری به رقم ۱,۰۴۶ریال رسید.

همچنین شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در 9ماهه امسال  ۱,۲۵۲,۳۷۱ میلیون ریال سود عملیاتی و ۱,۱۶۴,۵۷۹میلیون ریال هم سود انباشته ثبت کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای