شناسه خبر : 14292

به گزارش چابک آنلاین، آمارها حاکی از آن است که سود خالص هرسهم شرکت بیمه سامان در پایان شهریور ماه سال 99 با رشدی ۲,۱۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۳,۳۷۲ ریال رسیده است.

سود خالص هرسهم شرکت بیمه سامان در پایان شهریور سال 98 رقمی در حدود ۱۵۲ریال بوده است.

سود عملیاتی شرکت بیمه سامان در پایان شهریور سال 99 به رقم ۵,۸۳۲,۹۶۶ میلیون ریال رسید و افزایشی ۲,۵۶۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.

سود خالص شرکت بیمه سامان هم در پایان شهریور سال 99 با رشدی ۲,۱۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به رقم ۵,۹۰۱,۸۹۸ میلیون ریال رسید.

همچنین سود انباشته شرکت بیمه سامان هم در پایان شهریور سال 99 به رقم ۵,۹۹۰,۱۳۲ میلیون ریال رسید و 815 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای