شناسه خبر : 14291

به گزارش چابک آنلاین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی شرکت بیمه دی در پایان شهریور ماه سال 99 به عدد ۱۰,۶۷۷,۷۸۲ میلیون ریال رسیده و ۱,۳۲۹ درصد رشد داشته است.

سود خالص شرکت بیمه دی در شهریورماه 99 به  رقم۸,۷۹۶,۲۵۸میلیون ریال رسیده است و ۱,۰۷۰ درصد افزایش یافته است.

 سود خالص شرکت بیمه دی در مدت مشابه سال قبل از آن ۷۵۱,۵۱۶میلیون ریال بوده است.

همچنین سود خالص هر سهم این شرکت در شهریور‌ماه سال جاری با رقم ۳,۵۱۹ ریال، ۱,۰۶۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای